Category: Påmelding og klassar

Påmelding og klassar

Påmelding

Påmelding via EQ Timing

Sykkel: Påmelding

Løp/trim: Påmelding

Rulleski: Påmelding

 

Deltakaravgift:

Sykkel, Løp og rulleski: Kr 250+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2006 eller tidlegare: kr 200+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2007 eller seinare: Kr 50+kr.15 (gebyr) 

Du kan også føreta etterpåmelding på rennkontoret i Turbinen  arrangementdagen.

Deltakaravgifta er då auka til kr. 350 + kr 15 i omkostnader for alle klassar med tidtaking, og det er fare for kø og venting. Me oppmoar difor sterkt til påmelding innan fredag kl 2400.

For deltakarar med tidtaking gjeld i tillegg fyljande fristar for påmelding og avgifter:

–       Fredag   7. Juni kl 2400: Påmeldingsavgifta aukar til kr 350 for alle untatt Trim og Tur

–       Laurdag 8. Juni kl 1030: Etterpåmelding slutt.

Deltakarar i Trimklassen (utan tidtaking) kan melda seg på fram til kl 1030 arrangementdagen.

Men frist Fredag   7, Juni kl 1800. dersom du vil delta i loddtrekning av premiar.

Henting Startnummer

Startnummer kan hentast slik:

Fredag 7. Juni mellom kl 1900 og 2000 på rennkontoret.

Lørdag 8. Juni mellom kl 0900 og 1115 på rennkontoret.

Klasseinndeling:

Alle aldersklassar er delt for kvinner og for menn.   

Sykkel:

Årsklasse:

Løp og Rulleski:

Årsklassar:

12-15

16-17

Deretter for alle greiner:

Årsklassar:

18-19

20-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 og over.

Startrekkefylje:

Kl 0000 Trimklasse kan starta når dei vil.

Kl 1130 Fellesstart Løp.                                    

Kl 1140 Fellesstart Rulleski Klassisk og Fristil.

Kl 1200 Fellesstart Sykkel

Startlisens

Alle må ha startlisen.  Dersom du ikkje har heilårslisens, kjøper du eingongslisens ved påmelding.