Author: Bergsdalen opp

Arrangementdagen minutt for minutt

Tid    Aktivitet

Fredag 7. Juni

1800: Frist for påmelding dersom du vil vera med i loddtrekking av premiar.

1900: Opning av rennkontor for henting av startnummer.

2000: Stenging for henting av startnummer på rennkontoret.

2400: Deltakaravgifta vert auka til 350 for alle unntatt Trim- og Turklassen.

Lørdag 8. Juni

0000: Trim- og Turklassen kan starta når dei ynskjer det. Ved start før kl 0900 må startnummert hentast fredag kl 19-20. 

0900: Rennkontoret opnar. Rennkontoret er i Turbinen fleirbrukshall (kart)

0930: Tidlegast innlevering av startnummer i målområdet for Tur og Trimklassen.

1030: Etterpåmelding stenger.

1115: Frist henting startnummer

1125: Sekkebilen startar.

1130: Start Løp 

1140: Start rulleski klassisk og fristil

1200: Start Sykkel

1300: Frist for maksimaltid alle greiner og Turklasse.

1330: Premieutdeling.

Generelt

Startområde:

Starten er i hovudgata.

Sekkebil:

Dersom du ynskjer sekken din i målområdet legg du den godt merka i ”sekkebilen” i startområdet. Sekkebilen går kl 1125.

Målområdet:

Mål er ved Storefossen 4 km lengre fram og 400 m opp. Her får du forfriskingar og sekken din utlevert. Husk at syklistar ikkje kan sykla ned att før hovuddelen av andre deltakarar er i mål. Klarsignal blir gjeve.

Maksimaltid:

Deltakarar som ikkje er i mål kl 1300 vil bli tatt ut av arrangementet.

Busstransport ned frå målområdet:

Det vert sett opp busstransport frå målområdet etter maksimaltida er gått ut kl 1300 for dei som då ikkje har tatt seg ned til fots eller på sykkel . Denne transporten kostar kr 50.

Premieutdeling:

Det vert premieutdeling i startområdet kl 1330.

Garderobar:

Garderobe med dusj kan du nytta i Turbinen. Sjå kart.

Sekretariatet:

I Turbinen, idrettshallen ved BKK sin kraftstasjon. Sjå kart.

Sikkerheit:

Hjelm er påbode for alle som syklar og går rulleski (NB! For rulleski skal brikka festast til hjelmen).

Lys på sykkel er påbode.

Vegen vert sperra for biltrafikk under arrangementet, det vil være arrangørbilar i løypa

Det vert plassert vakter langs traseen med radiokontakt.

Parkering:

Det er parkering ved Turbinen og nedafor Dale of Norway.


Påmelding og klassar

Påmelding

Påmelding via EQ Timing

Sykkel: Påmelding

Løp/trim: Påmelding

Rulleski: Påmelding

 

Deltakaravgift:

Sykkel, Løp og rulleski: Kr 250+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2006 eller tidlegare: kr 200+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2007 eller seinare: Kr 50+kr.15 (gebyr) 

Du kan også føreta etterpåmelding på rennkontoret i Turbinen  arrangementdagen.

Deltakaravgifta er då auka til kr. 350 + kr 15 i omkostnader for alle klassar med tidtaking, og det er fare for kø og venting. Me oppmoar difor sterkt til påmelding innan fredag kl 2400.

For deltakarar med tidtaking gjeld i tillegg fyljande fristar for påmelding og avgifter:

–       Fredag   7. Juni kl 2400: Påmeldingsavgifta aukar til kr 350 for alle untatt Trim og Tur

–       Laurdag 8. Juni kl 1030: Etterpåmelding slutt.

Deltakarar i Trimklassen (utan tidtaking) kan melda seg på fram til kl 1030 arrangementdagen.

Men frist Fredag   7, Juni kl 1800. dersom du vil delta i loddtrekning av premiar.

Henting Startnummer

Startnummer kan hentast slik:

Fredag 7. Juni mellom kl 1900 og 2000 på rennkontoret.

Lørdag 8. Juni mellom kl 0900 og 1115 på rennkontoret.

Klasseinndeling:

Alle aldersklassar er delt for kvinner og for menn.   

Sykkel:

Årsklasse:

Løp og Rulleski:

Årsklassar:

12-15

16-17

Deretter for alle greiner:

Årsklassar:

18-19

20-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 og over.

Startrekkefylje:

Kl 0000 Trimklasse kan starta når dei vil.

Kl 1130 Fellesstart Løp.                                    

Kl 1140 Fellesstart Rulleski Klassisk og Fristil.

Kl 1200 Fellesstart Sykkel

Startlisens

Alle må ha startlisen.  Dersom du ikkje har heilårslisens, kjøper du eingongslisens ved påmelding.

Premiering

Premiar:

Sykkel menn:

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Sykkel kvinner:

1.Dalegenser + Kr 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Løp Menn uansett klasse:

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Løp Kvinner uansett klasse.

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegense

3.Dalegenser

Rulleski Menn uansett klasse og uansett klassisk eller fristil.

1. Dalegenser + Kr. 3000,-

2. Dalegenser

3. Dalegenser

Rulleski Kvinner uansett klasse og uansett klassisk eller fristil

1. Dalegenser + Kr. 3000,-

2. Dalegenser

3. Dalegenser 

Løyperekord for sykkel, løp og rulleski (uansett klassisk eller fristil) separat kvinner/menn blir premiert med kr. 1000.

TUR OG TRIM : Dale-genser vert trekt på startnummer.  

MERK AT DERSOM DU SKAL VERA MED I LODDTREKNING OM PREMIAR MÅ DU VERA PÅMELDT INNAN KL 1800 FREDAG 7.JUNI