Premiering

Premiar:

Sykkel menn uansett klasse:

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Sykkel kvinner uansett klasse:

1.Dalegenser + Kr 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Løp Menn uansett klasse:

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegenser

3.Dalegenser

Løp Kvinner uansett klasse.

1.Dalegenser + Kr. 3000,-

2.Dalegense

3.Dalegenser

Rulleski Menn uansett klasse og uansett klassisk eller fristil.

1. Dalegenser + Kr. 3000,-

2. Dalegenser

3. Dalegenser

Rulleski Kvinner uansett klasse og uansett klassisk eller fristil

1. Dalegenser + Kr. 3000,-

2. Dalegenser

3. Dalegenser 

Løyperekord for sykkel, løp og rulleski (uansett klassisk eller fristil) separat kvinner/menn blir premiert med kr. 1000.

TUR OG TRIM UTAN TIDTAKING: 4 stk Dale-genser vert trekt på startnummer.  

MERK AT DERSOM DU SKAL VERA MED I LODDTREKNING OM PREMIAR MÅ DU VERA PÅMELDT INNAN KL 1800 FREDAG 10.JUNI

Dersom ein ikkje er til stades under premieutdelinga, må premien hentast innan 14 dagar hos Petersen Handleri på Dale