Påmelding og klassar

Påmelding

Påmelding på EQ Timing

Sykkel: Påmelding

Løp/trim: Påmelding

Rulleski: Påmelding

Dersom du ikkje får dette til, send ein epost til bergsdalenopp@outlook.no med alle opplysningar som er krevd i påmeldingsskjemaet. 

Deltakaravgift:

Sykkel, Løp og rulleski: Kr 250+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2003 eller tidlegare: kr 200+kr15 (gebyr).

Tur og Trim født i 2004 eller seinare: Kr 50+kr.15 (gebyr) 

Du kan også føreta etterpåmelding på rennkontoret i Turbinen  arrangementdagen.

Deltakaravgifta er då auka til kr. 350 + kr 15 i omkostnader for alle klassar med tidtaking, og det er fare for kø og venting. Me oppmoar difor sterkt til påmelding innan fredag kl 2400.

For deltakarar med tidtaking gjeld i tillegg fyljande fristar for påmelding og avgifter:

–       Fredag   10, Juni kl 1800. Påmeldingfrist dersom du vil delta i loddtrekning av premiar.

–       Fredag   10. Juni kl 2400: Påmeldingsavgifta aukar til kr 350 for alle untatt Trim og Tur samt Sykkel Trim.

–       Laurdag 11. Juni kl 1030: Etterpåmelding slutt.

Deltakarar i Trim- og Turklassen utan tidtaking kan melda seg på fram til kl 1030 arrangementdagen.

Henting Startnummer

Startnummer kan hentast slik:

Fredag 10. Juni mellom kl 1900 og 2000 i sekretariatet.

Lørdag 11. Juni mellom kl 0900 og 1030 i sekretariatet.

Klasseinndeling:

Alle aldersklassar er delt for kvinner og for menn.   

Sykkel Trim

Årsklasse:

13-16

Sykkel:

Årsklasse:

17

Løp og Rulleski:

Årsklassar:

12-15

16-17

Deretter for alle greiner:

Årsklassar:

18-19

20-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 og over.

Startrekkefylje:

Kl 0000 Trim- og Turklasse kan starta når dei vil men seinast kl 1030.

Kl 1130 Fellesstart Sykkel inkludert Sykkel utan tidtaking 13-16 år

Kl 1140 Fellesstart Løp.                                    

Kl 1150 Fellesstart Rulleski Klassisk og Fristil.

Startlisens

Alle må ha startlisen.  Dersom du ikkje har heilårslisens, kjøper du eingongslisens ved påmelding.